Zmarł Wojciech Krupa – Cześć Jego Pamięci!
http://www.wielkapolonia.pl/biuletyn/401-wojciech-krupa-1942-2014