Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Tak wyglądał nasz stadion w Marcu 1938.
Po prawej stronie widoczny budynek PWPW.
Na stronie nac.gov.pl dużo zdjęć o tematyce Polonijnej.