Drużyna strażaków z wilanowskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 14 wygrała doroczny mikołajkowy turniej piłkarski, z którego dochód zasila świąteczną zbiórkę na rzecz Domu Dziecka nr 16 z ulicy Międzyparkowej. Uczestnicy turnieju dołożyli do zbiórki prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wielka Polonia” kwotę 2.060 zł. W zawodach wzięli udział kibice Polonii Warszawa i zaproszeni goście.