Świetne zdjęcie!!!


Zdjęcia na osi czasu
"KURJER WARSZAWSKI", 04.01.1925 r.