Główna spółka prezesa Polonii Warszawa Ireneusza Króla Ideon otrzyma 55 milionów złotych odszkodowania od skarbu państwa za niesłusznie naliczony podatek.