W prezentacji wzięli udział Aleksander Fogler, Dominik Lemanek.