W kościele Ojców Bonifratrów pod wezwaniem św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej odbyła się Msza św. w intencji piłkarzy Polonii. Uczestniczyli w niej zawodnicy „Czarnych Koszul”. Koncelebrze przewodniczył ks. Mirosław Mikulski.
Fot. Jakub Chojecki


Msza św. w intencji piłkarzy Polonii
W kościele Ojców Bonifratrów pod wezwaniem św. Jana Bożego i św. Andrzeja Apostoła przy ul. Bonifraterskiej odbyła się Msza św. w intencji piłkarzy Polonii. Uczestniczyli w niej zawodnicy „Czarnych Koszul”. Koncelebrze przewodniczył ks. Mirosław Mikulski.
Fot. Jakub Chojecki