W imieniu członków Rady Nadzorczej udostępniamy sprawozdanie z ostatniego spotkania Rady:
"Aktualna informacja dotycząca działań Rady Nadzorczej

W dniu dzisiejszym (11 grudzień 2012 r.) odbyło się kolejne spotkanie Rady Nadzorczej KSP Polonia Warszawa SSA. Tematem spotkania były następujące kwestie:
1. Podsumowanie rundy w ocenie trenera Piotra Stokowca.
2. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji finansowej klubu oraz przygotowanie się do rocznego sprawozdania finansowego.
3. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami przedstawicieli kibiców w sprawie herbu, barw, nazwy klubu oraz miejsca prowadzenia rozgrywek.

Ad.1. Trener dokonał wstępnej oceny całej rundy szczegółowo omawiając wszystkie formacje drużyny. Ocena trenera dotyczyła każdego z zawodników i ich wpływu na postawę zespołu na boisku i po za nim. Z informacji uzyskanych podczas spotkania wynika, iż zrealizowane zostały cele stawiane przez trenera na początku rundy dotyczące atrakcyjności gry zespołu oraz zaangażowania poszczególnych zawodników. Trener przedstawił informacje dotyczącą każdego przypadku, który w jego ocenie wpływał na możliwość zachwiania postawą zawodników. Każdy
z tych przypadków był szeroko komentowany na łamach prasy więc nie będziemy ich po raz kolejny przytaczać. Szczegółowo omówiona została sytuacja związana z zawodnikami, którzy nie znajdowali się w kadrze wyjściowej czy to meczowej i z informacji trenera wyłania się jasno sprecyzowany i określony cel trenera i uzasadnienia takiej sytuacji są w pełni akceptowane przez Radę Nadzorczą. Taka sytuacja dotyczy szczególnie zawodników, którzy
w ocenie kibiców i dziennikarzy nie znajdowali miejsca w wyjściowym składzie. Trener przedstawił koncepcje przygotowań do kolejnej rundy. Sztab trenerski ulega zwiększeniu o fizjologa i o kolejne osoby, które w ocenie sztabu pomogą w osiąganiu najlepszych wyników. W tym miejscu nie prowadzona była szersza dyskusja nad spekulacjami prasowymi dotyczącymi zmian w składzie zawodników. Te dyskusja została poruszone przez zarząd po wystąpieniu trenera. Pan Prezes Ireneusz Król jeszcze raz podkreślił, iż intencją zarządu jest niezmienianie składu do końca rundy wiosennej.
Ad.2. Dyskusje w tym punkcie zdominowały rozmowy dotyczące rozliczeń z zawodnikami. Zarząd klubu przedstawił dokładne wyliczenia stanu faktycznego w podziale na każdego zawodnika. Obecnie zobowiązania wobec zawodników regulowane są dokładnie w takim sam sposób jak poprzednio i zadłużenie wobec grupy piłkarzy wynosi dokładnie tyle samo co 3 miesiące temu co pokazuje, iż prowadzone są działania zmierzające do niwelowania tej kwoty, a na pewno nie powiększania jej. Zarząd klubu przedstawił założenia jakie zostały przedstawione zawodnikom i w związku z tym, iż dotyczącą kwestii finansowych osób trzecich nie mogą zostać w szczegółach w tym miejscu przedstawione.
Z informacji zarządu wynika, iż finanse klubu w pierwszym kwartale 2013 roku powinny osiągnąć satysfakcjonujący poziom co jest konieczne w zakresie zmieniających się przepisów światowej i europejskiej piłki i procesu licencyjnego PZPN i Ekstraklasy S.A.
Ad.3. Złożyliśmy projekt zmian do statutu spółki w zakresie uzyskania prawa do głosu w zakresie zmiany herbu, nazwy i miejsca prowadzenia rozgrywek. Tym samym w świetle tych zapisów nie będzie możliwa zmiana herbu, barw, nazwy i miejsca rozgrywek bez naszego głosu. Decyzją wszystkich członków Rady Nadzorczej postanowiono pozytywnie zaopiniować wniosek przedstawicieli kibiców i tym samym przekazać wniosek na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu wprowadzenia wnioskowanych zmian. To pierwszy krok, bardzo ważny i kluczowy, do zabezpieczenia praw jakie kilka miesięcy temu zachwiały po raz kolejny naszym klubem. Mamy nadzieję,
że w najbliższym czasie będziemy mogli przekazać Państwu niedługo oficjalną informację o tym, iż to co dla nas najważniejsze, jest w naszych rękach."

Jacek Bilski
Marek Makuch