Kwota, która według wyliczeń grupy Ultras Enigma będzie niezbędna do zrealizowania wszystkich planów związanych z derbami, to 22 tysiące złotych. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy o numerze 81 2490 0005 0000 4000 1454 2666, w tytule przelewu…