Theo Bos, 05.10.1965 – 28.02.2013. Spoczywaj w pokoju.