Ten przepiękny portret jednego z założycieli Polonii Warszawa, Tadeusza Gebethnera, wykonała dla nas jedna z naszych kibicek.
Od dziś można go podziwiać w Czarnej Koszuli.
Dziękujemy!