Konferencja prasowa WP
www.wielkapolonia.pl
W dniu 21.02.2013 odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wielka Polonia z udziałem członków Rady Nadzorczej KSP Polonia SSA Jacka Bilskiego i Marka Makucha. Omówiona została bieżąca sytuacja wewnątrz i wokół Klubu.