Kibice Polonii Warszawa uratowali swój Ośrodek!
www.wielkapolonia.pl
Jeszcze w połowie grudnia 2012 r. sytuacja ośrodka kibicowskiego Kibice Razem przy ul. Andersa 29 wydawała się beznadziejna. W sukurs projektowi przyszli jednak sami kibice. W ciągu zaledwie 16 dni wpłacili prawie 7.000 zł na rzecz projektu.