Założyliśmy Amatorski Klub Sportowy Polonia Warszawa
polonia.warszawa.pl
16 grudnia 2012 odbyło się zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia! Ponad 50 osób zadecydowało wspólnie o nazwie, poparło założenia ideowe, uchwaliło statut oraz wybrało władze.