Grupa Emeriten Gang dziękuje wszystkim za pamięć o Panu Janie Ranieckim. Wrzucane przez Was pieniądze do puszki na meczu derbowym posłużą do ufundowania tablicy poświęconej p. Janowi. Naszym zadaniem jest uhonorowanie na naszym stadionie tej postaci, która tak wielce zasłużyła się dla Polonii Warszawa.