Słów kilka o ostatnich działaniach Stowarzyszenia Klubu Sportowego Polonia Warszawa:

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa (SKSPW) pod przewodnictwem Pana Grzegorza Popielarza przeprowadziło w ostatnich dniach szereg działań.

1) Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Markiem Biernackim w sprawie działań prokuratury w sprawie śledztwa dotyczącego Ireneusza Króla. Pan Grzegorz Popielarz nie unikał składania zeznań. Minister obiecał interweniować.

2) Z inicjatywy zarządu SKSPW odbyło się spotkanie z Wojewodą Mazowieckim (Jackiem Kozłowskim) i Komendantem Wojewódzkim Policji (Cezarym Popławskim) w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa kibicom oraz drużynie na wyjazdach.
Na prośbę władz SKSPW Wojewoda obiecał wstawić się u gospodarzy spotkań wyjazdowych, aby przyznać kibicom Polonii Warszawa maksymalną (nawet ponadnormatywną) pulę wejściówek.

3) Wczoraj (środa, 10/09/2013) Walne Zgromadzenie SKSPW podjęło uchwałę o przystąpieniu jako akcjonariusz do tworzonej Spółki Akcyjnej Polonia Warszawa, po zaaprobowaniu statutu Spółki przez akcjonariuszy.