15 kwietnia 2014 roku doszło do spotkania przy ulicy Konwiktorskiej 6, w którym udział brały następujące osoby: Paweł Olczak, Ryszard Doniek, Jerzy Piekarzewski, Doman Nowakowski, Krzysztof Górniak, Paweł Swianiewicz, Franciszek Rapacki, Grzegorz Popielarz, Stanisław Michrowski, Marek Tronina, Sebastian Kozielec, Marek Kostyrka. Wspólnym celem tego spotkania było uzgodnienie formuły przekształcenia Klubu w sposób, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony.