Spodziewamy się, że problem zostanie rozwiązany w środę. Jeśli nie nastąpi to do godz. 13:00, zostanie otwarta wcześniej kasa biletowa, a wszystkie osoby, które zgłosiły problem, dostaną odpowiedź od pracowników klubu z wyjaśnieniami.