Pomimo chwilowego zastoju i wstrzymania oddechu do czasu rozstrzgnięcia kwestii konkursu, sporo się u nas dzieje 🙂


Walne zebranie Wielkiej Polonii
12.02.2013, fot. by AMI