Pomagamy naszemu byłemu piłkarzowi
Markowi Jakóbczakowi w walce z chorobą.

Liczy się naprawdę każda złotówka.
Wpłat można dokonywać na konto:

70 1240 6133 1111 0010 5357 8092
Beata Jakóbczak
Warszawa
z dopiskiem: na leczenie Marka

A w niedzielę 9 marca o 15.30 odlboye Wisły i Polonii Warszawa rozegrają charytatywny mecz dla Marka. Zapraszamy!

http://www.portalplock.pl/pl/614_sport/6423_wisla_zagra_z_polonia_dla_marka_jakobczaka.html


Wisła zagra z Polonią dla Marka Jakóbczaka – Płock – Portal Płock
www.portalplock.pl
Płock – Portal Płock – wiadomości płockie, praca, ogłoszenia, repertuar, noclegi, nieruchomości, strony www w Płocku