Polonistami jesteśmy od zawsze.
Ale kedy nie byliśmy jeszcze trenerami –
robiliśmy T O .