Poodmrażane palce u stóp nie są największym problemem w Polonii Warszawa. Najprawdopodobniej zerwane więzadła krzyżowe wykluczą z gry Dimitrije Injaca, być może nawet na całą wiosnę.