Polonijni Patrioci uczcili rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego


Zdjęcia na osi czasu
A tak wyglądał pomnik – głaz dziś w czasie wizyty Polonijnych Patriotów. Chwała bohaterom!