Polonia NIGDY nie była oparta o nowoczesny model zarządzania. Pomimo, iż była w rękach biznesmenów nigdy nie opierała się na ustalonej strategii rozwoju i planowaniu.
Dlatego, pomimo często wysokich budżetów, klub nie mógł się rozwijać i podnosić swojej wartości.
A w efekcie upadł.
W modelu społecznościowym ciało wykonawcze wybierane przez społeczność do zarządzania klubem musi przedstawić strategię, plan działania i pomysł na prowadzenie klubu. Taką wizję potrafią stworzyć wyłącznie osoby o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach.
Kompetentni ludzie mający doświadczenie w dziedzinie sportu i zarządzania dają szansę Polonii na stabilny rozwój.