Badania składały się z trzech części. Pierwsza, mająca na celu określenie podzielności uwagi, była przeprowadzona przed komputerem. Poddawany badaniu piłkarz musiał m.in. jak najszybciej wcisnąć odpowiedni przycisk, gdy na ekranie pojawiła się…