Janusz Kopeć złożył na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej swoją rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Polonia Warszawa S.A.

➡kspolonia.pl/pl/aktualnosci/1784