Pełna transparentność WP. Każdy może tu skontrolować swoją wpłatę i zobaczyć, miesięczny przepływ środków.


http://wielkapolonia.pl/darowizny/
wielkapolonia.pl