Oświadczamy, że nie bierzemy odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na koszulkach sprzedawanych przez kibiców. Udostępniamy miejsce, gdzie można je składować i punkt kontaktowy w sprawie ich przygotowania, natomiast nie mamy wpływu na treść, ustalaną cenę czy ich wygląd. Wszystko to jest prywatną inicjatywą kibicowską, która nie podlega naszej kontroli.