OTO NASZA SYTUACJA FORMALNO-PRAWNA i PLAN DZIAŁANIA

List intencyjny MKS – WP o przekazaniu społeczności sekcji seniorów po zakończeniu sezonu 2013/14 oraz o działaniach w okresie do końca sezonu.

Powołanie pełnomocnika MKS i WP ds. realizacji ustaleń zawartych w liście oraz przygotowania struktury wewnętrznej przyszłej spółki na potrzeby działalności operacyjnej sekcji.

Celem jest przeniesienie po zakończeniu sezonu 2013/14 piłkarskiej sekcji seniorów do podmiotu będącego współwłasnością społeczności sympatyków, która współdecyduje o jego działalności, wspiera go i bierze za niego odpowiedzialność. Jednym z zadań pełnomocnika jest znalezienie optymalnej formuły prawnej, która zostanie zaakceptowana przez MZPN.

Przez cały czas będą prowadzone przez stowarzyszenie Wielka Polonia inicjatywy mające na celu zaangażowanie we wspólne działania jak największej liczby osób chcących wspierać Polonię – niezależnie od dotychczasowych poglądów i deklaracji. Wielka Polonia ma stać się największą w Polsce platformą społecznościową kibiców jednego klubu, która będzie sprawować nad nim funkcję kontrolną
POLONIA NIGDY NIE ZGINIE!!!!!!!!