Oto i owoc dzisiejszych obrad 😉

Dnia 15 kwietnia 2014 roku doszło do spotkania przy ulicy Konwiktorskiej 6, w którym udział brały następujące osoby: Paweł Olczak, Ryszard Doniek, Jerzy Piekarzewski, Doman Nowakowski, Krzysztof Górniak, Paweł Swianiewicz, Franciszek Rapacki, Grzegorz Popielarz, Stanisław Michrowski, Marek Tronina, Sebastian Kozielec, Marek Kostyrka.
Wspólnym celem tego spotkania było uzgodnienie formuły przekształcenia Klubu w sposób, który będzie satysfakcjonował wszystkie strony.
Po omówieniu różnych wariantów strony ustaliły, że wariantem najprostszym będzie umożliwienie wszystkim członkom społeczności polonijnej działanie w ramach struktury MKS Polonia Warszawa.
W związku z powyższym, obecni na spotkaniu członkowie Zarządu MKS (Ryszard Doniek, Paweł Olczak) zobowiązali się do zwołania w dniu 24 kwietnia 2014 roku posiedzenia Zarządu MKS, na którym zostanie rozważona propozycja w sprawie przyjęcia w poczet MKS Polonia Warszawa wszystkich członków społeczności pragnących działać dla dobra Klubu.
Na tym samym posiedzeniu Zarząd MKS podejmie decyzję o ewentualnym zarejestrowaniu stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w celu umożliwienia pozyskiwania środków finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiciele MKS, Stowarzyszenia Wielkiej Polonii i Stowarzyszenia KS Polonia Warszawa zadeklarowali wspólnie, że:
1. żadne z nich nie będzie prowadzić działań zmierzających do kupna licencji innego klubu piłkarskiego,
2. żadne z nich nie będzie podejmować jakichkolwiek działań o istotnym znaczeniu dla Polonii Warszawa bez porozumienia z pozostałymi.