Nie był to jednak typowy staż szkoleniowy. Dyrektor sportowy i asystent trenera Polonii Warszawa nie oglądali treningów, lecz odbyli wiele spotkań z przedstawicielami klubu, których tematyką była m.in. organizacja, praca z akademią piłkarską, skauting,…