Oglądamy!


Kulisy zwycięstwa w Poznaniu (cały film)
http://www.ksppolonia.pl/