Odpowiedź: w worki na piłki ubrał się dzisiaj Sebastian Przyrowski. 😉