Nowość! Ponieważ chcemy być w pełni transparentni wprowadziliśmy na stronie http://www.wielkapolonia.pl/darowizny/ podgląd wszelkich wpłat na nasze konto. Przypominamy że Wielka Polonia zbiera fundusze na funkcjonowanie klubu i drużyny, każda wpłata jest obecnie na wagę złota!


http://wielkapolonia.pl/darowizny/
wielkapolonia.pl