. Nasze wsparcie ma nie tylko wymiar finansowy, ale też moralny. To, że państwo podjęliście się dzieła odbudowy w sposób organiczny, przywraca wiarę w podstawowe wartości sportowe. Taką drogę podjęliśmy też kiedyś w Cracovii – powiedział Paweł Prokop, wiceprezes Comarchu i przewodniczący Rady Nadzorczej Cracovia SSA.