Na koncie Stowarzyszenia jest dzisiaj 3540 zł na KR.
Mamy już pieniądze na jeden miesiąc opłacania czynszu.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i walczymy dalej!