Panie Prezesie

W imieniu Stowarzyszenia Wielka Polonia oraz środowisk sympatyków i kibiców Polonii Warszawa, które stowarzyszenie reprezentuje, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie sytuacją zarówno w naszym klubie, jak i wokół niego.