Jeszcze w połowie grudnia 2012 r. sytuacja ośrodka kibicowskiego Kibice Razem przy ul. Andersa 29 wydawała się beznadziejna. Pomimo wysokiej oceny merytorycznej pracy Kibice Razem w Warszawie, ze względu na trudną sytuację finansową, miasto wycofało się z dalszego finansowania projektu z budżetu sportowego.