W związku z upływającym jutro terminem odpowiedzi na list stowarzyszenia kibiców Polonii Warszawa, „Wielka Polonia” do prezesa Ireneusza Króla, stowarzyszenie organizuje jutro w „Czarnej Koszuli” o godzinie 16:00 konferencję prasową. 

Na konferencji obecni będą przedstawiciele kibiców w radzie nadzorczej klubu: Jacek Bilski Marek Makuch oraz członkowie zarządu stowarzyszeń „Wielka Polonia” i „K6″.

Poniżej treść listu do prezesa:

Panie Prezesie

W imieniu Stowarzyszenia Wielka Polonia oraz środowisk sympatyków i kibiców Polonii Warszawa, które stowarzyszenie reprezentuje, pragniemy wyrazić głębokie zaniepokojenie sytuacją zarówno w naszym klubie, jak i wokół niego.

W naszym przekonaniu działania Zarządu winny zmierzać ku podnoszeniu wartości marki Polonia Warszawa i budowaniu jej pozytywnego wizerunku, a także wiarygodności jako podmiotu działającego zarówno w obszarze businessowym, jak i społecznym. Nasilające się w ostatnich miesiącach negatywne wydarzenia powodują, że obserwujemy dokładnie odwrotną sytuację.

Nadrzędnym celem środowisk skupionych wokół Polonii Warszawa jest jej istnienie i stabilny rozwój, dlatego do tej pory cechowała je cierpliwość i gotowość do udzielenia kredytu zaufania. Obecna sytuacja zmusza nas jednak do zadania kluczowych dla nas pytań i oczekiwania odpowiedzi na nie bezpośrednio od Prezesa Zarządu.

Zwracamy się o:

  • natychmiastowe wyjaśnienie kwestii zaległości między innym wobec piłkarzy, WOSiR i innych podwykonawców,
  • przedłożenie Radzie Nadzorczej rzetelnej i udokumentowanej informacji na temat obecnej sytuacji finansowej Klubu,
  • w kwestii zadłużenia – przedstawienia planu naprawczego ze szczególnym uwzględnieniem formy, źródeł finansowania oraz terminu spłaty zadłużenia,
  • przedstawienia do ogólnej wiadomości konkretnego planu rozwoju klubu, zgodnego z prawdą i możliwego do zrealizowania w obecnej sytuacji,
  • prowadzenie spójnej i zgodnej z faktami polityki informacyjnej dotyczącej klubu, sposobu rozwiązywania problemów, a także rzetelności i terminowości w zakresie podjętych zobowiązań, w szczególności finansowych. W konsekwencji spowoduje to zaprzestanie pogarszania się wizerunku naszego Klubu.

Prosimy o odpowiedź na nasze wnioski do dnia 21.02.2013. W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionych terminów, będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej radykalnych działań, obejmujących całą społeczność kibicowską.

Jednocześnie Zarząd Wielkiej Polonii wyraża gotowość do podjęcia wszelkich rozmów i działań, mających na celu ustabilizowanie sytuacji w klubie, zarówno finansowej, jak i wizerunkowej, pod warunkiem uzyskania od Pana rzetelnych informacji oraz chęci podjęcia dialogu.

Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Czarnych Koszul
„Wielka Polonia”

Źródło: wielkapolonia.pl

Share

Post Jutro konferencja prasowa w sprawie listu do prezesa Króla! pojawił się poraz pierwszy w Polonia Warszawa online | Duma Stolicy | Czarne Koszule | KSP.