http://www.warszawa.sport.pl/blogi/blog-o-polonii/2013/02/krol_jest_nagi/1


Król jest nagi!
www.warszawa.sport.pl
Ale na dobry początek proponuję coś ze słownika: "Król jest nagi" – przysłowie polskie – stwierdzenie oczywistości, której inni nie chcą lub boją się zauważyć, kiedy wygodniej jest im udawać, że wszystko jest w