Grupa Polonijni Patrioci upamiętniła rocznicę "IV rozbioru" – 17 września 1939 rozpoczęła się agresja ZSRR na Polskę.


17.09.2013 – rocznica IV rozbioru
16/17.09.2013