Kontuzja Wojciecha Kędziory nie jest poważna, choć czeka go minimum dwa tygodnie przerwy.