Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Śródmieście. Kto rano wstaje… 😉