Comarch sponsorem Polonii. Umowa została podpisana na rok. Szczegóły wkrótce.