Skip to Content

Category Archives: deklaracje

SMS-owa komunikacja dla wspierających Polonię

Written on Lipiec 29, 2013 at 11:47 pm, by

Przekazujemy Wam świeżą informację dotyczącą nowej formy komunikacji, która została nam podesłana przez CKF:

W dniu 29 lipca uruchomiliśmy komunikację za pośrednictwem SMS. Skierowana była ona do ludzi, którzy złożyli deklarację finansowego wsparcia odbudowy Klubu Sportowego Polonia Warszawa. Mamy nadzieję utrzymywać tą akcję cyklicznie. Na początku każdego miesiąca Kibic, który zadeklarował wsparcie może spodziewać się SMS-a przypominającego. Idzie on do całej bazy także proszę nie traktować tego na zasadzie windykacji. Przykład:

SMS wysłany 29 lipca przypomina o wpłacie z tytułu deklaracji w sierpniu.

W pierwszym dniach września będziemy także informować o tym ile udało się dzięki Wam zebrać w miesiącu sierpniu. I tak kolejno w każdym miesiącu. Nie jesteśmy jeszcze w stanie określić czy będzie to komunikacja również SMS-owa czy komunikat na forum. Dążymy jednak do tego aby zapewnić informacje tak abyśmy wszyscy czuli się zaspokojeni informacyjnie.

Komunikaty odnośnie zebranych kwot będą minimum pojawiać się w temacie Deklaracje wsparcia Polonii Warszawa na forum wielkapolonia.pl, link: viewtopic.php?f=1&t=14804

Przypominamy także, że informacje o „cegiełkach” znajdziecie w temacie Cegiełka dla Polonii – informacje, link: viewtopic.php?f=1&t=14859

Dzięki Wam na odbudowę siły Polonii zebrano już około 100 000 złotych!