Blisko sto osób zebrało się pod hotelem z którego odjeżdżali piłkarze Cracovii na mecz, aby gorącym dopingiem zmotywować ich do walki.
Pasy z Krakowa-Polonii druga połowa!