Bieżąca informacja na temat spraw finansowych klubu:

1. Zaległości wobec WOSiR maleją. Po spotkaniach zarządu z przedstawicielami WOSiR sprawy wychodzą na prostą co zostało potwierdzone stosownym harmonogramem. Kaucja jest wpłacona, płatności są regulowane co powoduje, że zaległość maleje.
2. Płatności związane z organizacja meczów regulowane są na bieżąco w zakresie pozwalającym na spokojne organizowanie meczów.
3. Zaległości wobec zawodników, sztabu, pracowników podamy po 10-tym (termin wypłaty wynagrodzenia) oczywiście bez kwot, ale z adnotacja czy maleją, stoją w miejscu, czy rosną. Mamy nadzieje na dobre wieści w tym zakresie.

Z poważaniem,

Jacek Bilski
RN KSP Polonia SSA
Stowarzyszenie K6