Misją Fundacji jest wspomaganie patriotycznego i obywatelskiego wychowania młodzieży poprzez rozwój, upowszechnianie i promocję kultury fizycznej i sportu oraz wspieranie młodych sportowców. Stojący na jej czele Honorowy Prezes Polonii Warszawa jest…